profil

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik)- ludzkie postawy wobec cierpienia.

poleca 85% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Cierpienie jest obecne w życiu każdego człowieka. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, jest częścią istnienia. Może się objawiać w wielu formach. Każdy człowiek przeżywa je w inny sposób, inaczej reaguje na pojawienie się tego uczucia.

Jednym z rodzajów cierpienia jest to, które dotknęło Hioba z Us. Biblia ukazuje go nam jako człowieka sprawiedliwego, bogobojnego i unikającego zła. Ponad wszystko kochającego boga i ufającego mu bezgranicznie. Posiadał wielki majątek i rodzinę. Żył jako człowiek szczęśliwy.
Życie Hioba stało się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem, w wyniku którego Hiob został pozbawiony majątku i rodziny oraz dotknięty trądem. Miało to wystawić jego wiarę na próbę. Doznał wielkiego cierpienia ze strony boga, którego tak miłował i oddawał mu wielką cześć. Zło, które go dotknęło nie spowodowało załamania jego wiary. Nawet w obliczu tak wielkiej próby wiary nie wyrzekł się boga i nie oskarżał go o swoje cierpienie. Bóg wiedział, ze nie zgrzeszy on przeciw niemu i nadal pozostanie mu wierny. Hiob rozpaczał, ale nigdy nie przyszła mu do głowy myśl, aby oskarżać boga o swoje nieszczęście. Dzięki poświeceniu i wierności Hiob został nagrodzony. Stwórca dał mu nowe życie, kochająca żonę, dzieci, wielki majątek. To, co doświadczył Hiob umocniło go w wierze.

Innym rodzajem cierpienia jest, to, którego doświadczył Marek Winicjusz - bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. ?Quo Vadis?. Cierpienie, to było spowodowane nieodwzajemnioną miłością do Ligii. Ligia nie chciała stać się nałożnicą Winicjusza. Jako chrześcijanka była wierna przykazaniom swojej wiary. Również kochała Marka, ale obawiała się, że może on stanąć na drodze do wartości, jakie wyznawała. Rozpaczający wojownik próbował wszelkich sposobów zdobycia ukochanej. W końcu poprzez swoje cierpienie zbliżył się do wiary, którą wyznawała. Przyjął chrzest. Ligia nie musiała już obawiać się o swoją wiarę. Ta historia pokazuje, że cierpienie może być również powodem zbliżenia się do Boga i porzucenia dawnych przyzwyczajeń na korzyści nowego życia.

Jan Kochanowski doznał wielkiego cierpienia po stracie ukochanej córki Urszulki. W ?Trenach? opisuje uczucia, jakie mu towarzyszyły w życiu, które wiódł bez swojego dziecka. Pokładał on wielkie nadzieje w dziewczynce i wierzył, że odziedziczyła ona po nim talent poetycki. Tym większe było jego cierpienie, gdy zmarła. "Treny" przedstawiają obraz ojcowskiego bólu i żalu. Są zapisem uczuć jakich doznał po stracie ukochanego dziecka. Kochanowski przyznaje, że rozpacz po zmarłej córce spowodowała, że ma wątpliwości, co do siły i sprawiedliwości Boga. Przyznaje się również, że zwątpił w Niego. Nie może pozbyć się wrażenia, że egzystencja człowieka na tym świecie pozbawiona jest sensu. Cierpienie, którego doznaje odsuwa go od Stwórcy. Treny pokazują kryzys światopoglądowy Kochanowskiego i utratę sił do podtrzymywać swojej wiary.

Te przykłady ukazują różnorodność cierpienia i zła jakie istnieje na świecie i pojawia się w naszym życiu. Może ono być przyczyną wielu różnorodnych czynników i powodować umocnienie naszej wiary, odnalezienie jej lub porzucenie. Cierpienie niejednokrotnie dotyka nas w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Każdy człowiek odczuwa je w inny sposób a czyny i decyzje jakie podejmujemy pod wpływem tego uczucia mogą prowadzić do całkowicie odmiennych skutków.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata