profil

Wybierz przedmiot
Teksty 16
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Antygona w Nowym Jorku

poleca63%
Słownik pisarzy

Głowacki Janusz

Współczesny prozaik, dramatopisarz, felietonista.Urodził się w Poznaniu. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się do szkoły teatralnej, z której został wyrzucony. Ostatecznie ukończył filologię polską. Współpracował z mediami, pisał scenariusze filmowe, m.in. do Rejsu Marka Piwowskiego czy Polowania na muchy Andrzeja Wajdy. W latach 70. i 80. wyjeżdżał na stypendia do USA.Gdy wprowadzono stan wojenny w grudniu 1981, Głowacki przebywał w Londynie, na...

poleca67%
Literatura

Literatura współczesna : Co jeszcze ciekawego dzieje się w literaturze i teatrze?

Janusz Głowacki (ur. 1938) – prozaik, dramaturg, felietonista. Na przełomie lat 60. i 70. powstaje film Andrzeja Wajdy Polowanie na muchy oparty na twórczości Głowackiego. Prawdziwym przebojem staje się stworzony we współpracy z Markiem Piwowskim film Rejs. Największym sukcesem dramaturgicznym jest Antygona w Nowym Jorku (grana od 1992 r.w USA i w Europie). Jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków. Ostatnie znane książki to: Ostatni cieć (2001), Z głowy (2004) i Jak być...poleca85%
Język polski

Motyw Miłość.

Wstęp do motywu MIŁOŚĆ Miłość – uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne, potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo, czasem...poleca85%
Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Arcydzieła polskie 1. Jan Kochanowski – Treny 2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy 4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke 5. Twórczość Wisławy Szymborskiej Artysta i sztuka Antyk i literatura dawna 1....poleca85%
Język polski

Antygona - przemówienie

Drodzy mieszkańcy Teb! Dziękuję Wam wszystkim za przybycie. Są to dla mnie ostatnie chwile z Wami spędzone. Z tego miejsca chciałabym się z Wami pożegnać. Jak Wam wiadomo zostałam skazana przez króla Kreona na śmierć. Odważyłam się postąpić...poleca85%
Język polski

Wartość literatury starożytnej dla współczesnego odbiorcy.

Antyk zwany inaczej Starożytnością, to kultura Grecji od VIII w p.n.e. i Rzymu od I w p.n.e. do roku 476, w którym datuje się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Archetypy i motywy antyczne obecne są w całej literaturze. To, że przetrwały i...poleca85%
Język polski

Recenzja spektaklu pt. "Antygona w Nowym Yorku".

20 października wybraliśmy się do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl pt.: „Antygona w Nowym Yorku”. Przedstawienie to wywarło na mnie duże wrażenie. Byłam pozytywnie zaskoczona, mimo iż przed jego zobaczeniem miałam mieszane...poleca90%
Język polski

Antygona-Włądza króla a dobro jednostki

Czy człowiek jest na tyle doskonały, by dyktowac swoje własne prawa otaczającemu go światu? Czy jest na tyle silny, by udzwignąc ciężar przeznaczenia na własnych barkach, nie tylko w chwilach zwycięztw i radosnych wzlotów, ale też wted, gdy zło...poleca85%
Język polski

"Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości" Słowa Staffa uczyń mottem rozważań o wolności, odwołując się do utworów różnych epok.

Wolność jest określonym prawem obywateli do czegoś, wyznaczonym przez dobro powszechne i interes społeczny. Wolna wola natomiast, to wybór pomiędzy dwoma możliwościami, na który nie mają wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Człowiek jest wolny,...poleca85%
Język polski

Recenzja ze sztuki pt "Antygona w Nowym Yorku"

Pewnego dnia razem z klasą wybraliśmy się do kina LOT na sztukę pt. Antygona w Nowym Yorku. Cała sala była zapełniona widzami z różnych szkół i nie tylko. Ze zniecierpliwieniem czekałam aż się zacznie, ponieważ słyszałam wcześniej, że sztuka ta...poleca85%
Język polski

"Antygona w Nowym Jorku" - reportaż przygód Antygony naszych czasów

Akt I W nowojorskiej metropolii nikt nie zważa na bezdomnych, biednych, chorych i cierpiących. Ludzie żyją własnymi problemami, każdy dba tutaj o swoje interesy. Jednak w tym tłumie pojawia się pewna osoba, pani prawnik. Ma na imię Magda - zwraca...poleca85%
Język polski

Człowiek i jego natura

Człowiek jest najdoskonalszym dziełem Boga, stworzony bowiem na jego podobieństwo. Nic też dziwnego, że twórcy literaccy opisują człowieka, przyglądając się jego czynom, opisują wzloty i upadki. Zawsze interesowano się naturą ludzką, zastanawiano...poleca85%
Język polski

Udowodnij, że Kreon to postać tragiczna.

Kreon jest bohaterem dramatu Sofoklesa "Antygona". Jest jednocześnie ojcem Hjajmona, mężęm Euredyki, ale przede wszystkim władcą Teb. Według mnie Kreon jest postacią tragiczną, a swoją tezę postaram się uargumentować w dalszej...poleca83%
Język polski

Recenzja sztuki teatralnej pt.„Antygona w Nowym Jorku”.

Dnia 13 października 2004 roku w teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi o godzinie 19.00 odbył się spektakl p.t. „Antygona w Nowym Jorku”, który wraz z moją klasą miałam okazję obejrzeć. Autorem tej sztuki był Janusz Głowacki, wspaniały pisarz i...poleca83%
Język polski

Antyk cechy epoki ....

ANTYK Mity jako element składowy kultury antycznej. 1. Antyczna kultura grecka i rzymska jako czynnik, który na długie wieki zdeterminował europejskie kanony piękna z uwagi na to, że jej dzieła uznano za doskonałe, klasyczne, mogące służyć jako...poleca84%
Język polski

Kulturotwórcza funkcja mitów

O tym, że mity pełnią ważną rolę wie niemal każdy, kto miał z nimi kiedykolwiek do czynienia. Jednak nie zawsze zwracamy uwagę na ich funkcję kulturotwórczą, która jest przecież niezmiernie ważna. Aby znaleźć najlepsze dowody na to, że mity mocno...