profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza dialogu między Pankracym i hrabią Henrykiempoleca84%
Język polski

Przeprowadź analizę dialogu między Pankracym i hrabią Henrykiem i określ, czym jest historiozofia w ujęciu Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński napisał "Nie-Boską komedię" w roku 1833, po czym w roku 1835 wydał ją anonimowo w Paryżu. Utwór jest dramatem, który powstał po upadku powstania listopadowego. Tytuł dzieła budzi natychmiastowe skojarzenie z perłą...poleca82%
Język polski

Analiza dialogu Hrabiego i Pankracego Krasińskiego "Nie-Boskiej komedii". Historiozofia Z. Krasińskiego na podstawie rozmowy.

Temat: Analiza dialogu Hrabiego i Pankracego Krasińskiego ?Nie-Boskiej komedii?. Historiozofia Krasińskiego na podstawie rozmowy. W trzeciej części dramatu romantycznego Zygmunta Krasińskiego ptpoleca89%
Język polski

Rola dyskusji między Hrabia Henrykiem, a Pankracym w „Nieboskiej komedii”

wszystkim wierzy, że ludzie są skażeni grzechem pierworodnym dlatego popełniają błędy ale mimo ich popełniania on jest wierny Ewangelii. Hrabia żyje w świecie bez złudzeń i za swoje czyny chcę pokutowaćpoleca86%
Język polski

Konflikt racji i przekonań w rozmowie Pankracego z Mężem ( hrabią Henrykiem) z "Nie Boskiej Komedii" Z. Krasińskiego.

W części III utworu Z. Krasickiego widzimy dwa stronnictwa: arystokraci skupieni w Okopach Świętej Trójcy, na czele których stoi hrabia Henryk i rewolucjoniści, których ?przywódcą? jest Pankracypoleca85%
Język polski

Historiozofia w "Nie-boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

1. Historiozofia w genezie "Nieboskiej komedii": na przyczyny napisania dzieła złożyły się: a) powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poety b) obserwacje poety związane zpoleca82%
Język polski

Obraz rewolucjonistów i arystokratów w dramacie Zygmunta Krasińskiego pt. "Nie Boska Komedia".

, oszukany przez kompanów ostatecznie popełnia samobójstwo. Rewolucjoniści w utworze Zygmunta Krasińskiego utożsamiają robotników, rzemieślników i chłopów. Artysta wskazuje na głód i nędze, jako