profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cykl rozwojowy bez zapłodnieniowypoleca85%
Biologia

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania W sposób najprostszy można to...