profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Aleksy Nikołajewicz Romanowpoleca90%
Historia

Polityczne i organizacyjne warunki funkcjonowania moskiewskiego prawosławia.

władcy Księstwa Moskiewskiego zapoczątkowali długotrwały proces jednoczenia księstw wschodnio rosyjskich, dokonywany w drodze dobrowolnych fuzji, bądź podbojów, podjęto także walkę z dominacją mongolską. Książę Iwan III Srogi poślubił bratanicę...