profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aktywność poznawcza Faustapoleca87%
Język polski

J. W. Goethe "Faust" jako traktat filozoficzny.

"Faust" jest ucieleśnieniem goethańskiego etycznego ideału człowieka wiedzy i czynu. Działanie jest dla Goethego najwyższym przejawem boskiego pierwiastka, jaki tkwi w człowieku. Jego boskość rośnie, gdy ten tworzy. Nieustanna aktywność...