profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akt komunikacjipoleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność 1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów? 2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu. 3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa? 4. Rozważ przesłania...poleca83%
Psychologia

Komunikacja niewerbalna.

GESTY A WIARYGODNOŚĆ Streszczenie Komunikacja nie językowa (niewerbalna) jest integralną częścią każdej interakcji społecznej. Komunikaty poza słowne przenoszące informacje zwłaszcza o emocjach i postawach są w dużej mierze nie uświadamiane....poleca79%
Język polski

Sprawdziany - I klasa

I Poprawa pierwszego sprawdzianu z gramatyki grupa 2 1 Sporządź wykres zdania: „Strzegąc pasterz owieczkę, nad tym się rozwodził, jak wiele prac ponosi, aby jej dogodził”. 2 Scharakteryzuj następujące akty komunikacji: rozmowa przez...poleca90%
Język polski

Pytania na maturę ustną, Miętne 2004

Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Początki renesansu w Polsce Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt ideipoleca85%
Język angielski

Opracowane pytania na maturę ustną z angielskiego (2004 Grodków)

educational opportunities - możliwości edukacji it’s situated - jest położone boredom - nuda complain about ... - skarżyć się na ... housing estates = districts - osiedla playground - plac zabaw