profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność 1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów? 2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu. 3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa? 4. Rozważ przesłania...poleca77%
Język polski

Sprawdziany - I klasa

I Poprawa pierwszego sprawdzianu z gramatyki grupa 2 1 Sporządź wykres zdania: „Strzegąc pasterz owieczkę, nad tym się rozwodził, jak wiele prac ponosi, aby jej dogodził”. 2 Scharakteryzuj następujące akty komunikacji: rozmowa przez...poleca83%
Psychologia

Komunikacja niewerbalna.

GESTY A WIARYGODNOŚĆ Streszczenie Komunikacja nie językowa (niewerbalna) jest integralną częścią każdej interakcji społecznej. Komunikaty poza słowne przenoszące informacje zwłaszcza o emocjach i postawach są w dużej mierze nie uświadamiane....poleca90%
Język polski

Pytania na maturę ustną, Miętne 2004

1. Charakterystyka epoki odrodzenia. Ramy czasowe epoki Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich (w tym w Polsce) w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do...poleca86%
Język angielski

Opracowane pytania na maturę ustną z angielskiego (2004 Grodków)

01. Qualities of a good friend – discuss. What kind of person would I be, if I didn’t have my friends? Those people play very important role in my life, and I consider myself as lucky to have them, to spend time with them. But not every person...