profil

Sprawdziany - I klasa

poleca 79% 824 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I Poprawa pierwszego sprawdzianu z gramatyki grupa 2

1 Sporządź wykres zdania: „Strzegąc pasterz owieczkę, nad tym się rozwodził, jak wiele prac ponosi, aby jej dogodził”.

2 Scharakteryzuj następujące akty komunikacji: rozmowa przez telefon.

3 Napisz udany tekst o dominującej funkcji impresywnej w postaci recenzji ulubionego utworu literackiego.

4 Sformułuj dwa teksty dotyczące tego samego wydarzenia: a/ informatywny (do gazety szkolnej) b/ o funkcji ekspresywnej (rozmowa z kolegą).II ANTYK (pierwszy sprawdzian) grupa 2

1 Co to jest mit? Jakie funkcje pełnił? Czym różnił się od baśni?

2 Obecność nawiązań do mitologii w języku.

3 Nawiązania do mitologii i ich funkcja w „Ikarze” Grochowiaka.

4 Cechy sztuki greckiej.


III ANTYK (drugi sprawdzian) grupa 2

1 Charakterystyka teatru greckiego.

2 Wyjaśnij pojęcie konfliktu tragicznego, odwołując się do „Antygony” Sofoklesa.

3 Przedstaw poetycki światopogląd Horacego.

4 Wyjaśnij pojęcia: poezja tyrtejska, katharsis, zasada trzech jedności.


IV BIBLIA grupa 2

1 Wyjaśnij przesłanie „Księgi Koheleta”.

2 Odwołując się do poznanych utworów scharakteryzuj przypowieść.

3 Przedstaw wyobrażenia eschatologiczne, które przedstawia Biblia. Scharakteryzuj cechy stylu proroczego.

4 Jakie wartości propaguje Biblia? (odwołaj się do przykładów)V ŚREDNIOWIECZE grupa 21 Porównaj „Bogurodzicę” i „Lament Świętokrzyski”. Jakie dostrzegasz najważniejsze różnice?

2 Scharakteryzuj ideał rycerza. Jaki jest twój stosunek do poznanego wzorca?

3 Dlaczego temat śmierci był tak ważny dla ludzi średniowiecza i jak przejawiał się w sztuce?

4 Jakie refleksje wyraża Villon w „Wielkim Testamencie”? Dlaczego można go nazwać poetą bolesnego rozdwojenia?


VI RENESANS grupa 1

1 Jak Kochanowski kreuje Boga i na ile jego widzenie odpowiada ideałom epoki? Nawiąż do cytatu: „Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował”.

2 Odwołując się do poznanych utworów Kochanowskiego wskaż związki z kulturą renesansu.

3 Jakie wzorce osobowe przedstawione są w poznanych renesansowych utworach?

4 Wyjaśnij pojęcia: złoty środek, retoryka, sielanka.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta