profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ahmad Jasinpoleca85%
Historia

Historia konfliktu izraelsko-arabskiego

Przed I wojna wiatowa Bliski Wschód byl w strefie wplywów badz nawet okupowany przez Turcje. Podczas I wojny swiatowej Anglia i Francja poparly arabskie dazenia niepodleglociowe, lecz nie zostaly one zrealizowane. W wyniku podzialów mandatów...poleca83%
Stosunki międzynarodowe

Konflikt na bliskim wschodzie, konflikty izraelsko-arabskie.

podłoże konfliktu izraelsko - arabskiego , przejawiającego się w trzech kolejnych wojnach oraz kwestii budowy autonomii, a później państwowości palestyńskiej. II Wojna-wojna sueska. Wojna ta toczyłapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty izraelsko-arabskie

imigrantów na Zachodni Brzeg Jordanu w razie zmiany rządu w Jerozolimie. Dużą rolę w zawarciu porozumienia odegrało także rodzące się po obydwu stronach przekonanie, że uregulowanie konfliktu izraelskopoleca87%
Historia

Konflikt bliskowschodni XX wieku (izraelsko-arabski)

porozumienie pokojowe. W 1979r. w Waszyngtonie podpisano ostatecznie pokój pomiędzy Izraelem a Egiptem. Izrael wycofał się z Półwyspu Synaj. 10.) Zbliżenie izraelsko -egipskie spotkało się z ostrąpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński

prawdopodobnie nieprędko się zakończy. Ten krótki tekst nie wyczerpuje całej wiedzy z zakresu konfliktu izraelsko -palestyńskiego, ale może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia. Autor z całej siłypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński

to szanse dla Arabów na atak, gdyż Brytania nie musiała by tam juz interweniować . Kilka dni po wygaśnięciu mandatu brytyjskiego i proklamowaniu niepodległego Izraela wybuchła I wojna izraelsko