profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

AFTApoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Cefta, Efta, Nafta, Afta

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od 1993 Czechy i Słowa-cję) dotyczy powołania do życia strefy wolnego...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Skróty: organizacje, pakty, partie, akcje, operacje.

SKRÓTY (organizacje, partie, akcje, operacje, pakty…) 1. ACP States – Kraje Afrykańskie, Karaibów i Pacyfiku (African, Caribbean and Pacific States) 2. AFTA – Azjatyckie Porozumienie o Wolnym Handlu (Assian Free Trade Agrement) 3. AMU –...poleca82%
Geografia

Organizacje międzynarodowe na świecie

1. Znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych Unia Europejska OECD DEK ONZ NAFTA GRUPA WYSZEHRADZKA CEFTA EFTA 2. Organizacje polityczne i wojskowe na świecie NATO RADA EUROPY 1poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Organizajce międzynarodowe

Z racji, że w referacie znajdują się zdjecia - wszystko znajduje sie w załącznikupoleca88%
Ekonomia

Rola CEFTA w dostosowaniu krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej

CEFTA z ang. Central European Free Trade Agreement czyli Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu zostało zawarte 21.12.1992r. w Krakowie przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Dziśpoleca85%
Geografia

Organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ

Organizacja Zdrowia UNEP Program ONZ Ochrony Środowiska (Nairobi) UNDP Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Genewa, 1960r.) CEFTApoleca84%
Geografia

Organizacje międzynarodowe i ich działalność

, prognozuje rozwój społeczno-gospodarczy świata 5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze: A) EFTA -Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (siedziba w Genewie). Państwa członkowskie: Norwegia, Szwajcaria