profil

Ocucić

poleca 43% 7 głosów

1. ‘wyrwać kogoś z omdlenia, snu, zamroczenia, przywrócić kogoś do przytomności’; 2. stpol. ‘obudzić, przywrócić przytomność’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; pochodzi od psłow. *oťutiti ( < *ot-jutiti) ‘przywrócić zdolność odbierania wrażeń zmysłowych, odczuwania, spostrzegania; przywrócić przytomność’– utworzone z przyrostkiem *ot- od niezachowanego psłow. czasownika [*jutiti] ‘czuć, odbierać wrażenia zmysłowe, spostrzegać’.

poleca 100% 3 głosy

ocnąć się

‘obudzić się, oprzytomnieć’; od XVI w.; pochodzi od psłow. *oťьtnąti (< *ot-jьnąti) ‘zacząć przywracać zdolność odbierania wrażeń zmysłowych, odczuwania, przywrócić przytomność’ – czasownik z przyrostkiem -ną- utworzony od psłow. *oťutiti; pierwotną pol. postacią była forma octnąć, która następnie przeszła zmianę grupy spółgłoskowej: ctn> ckn; dawniej występowała również forma niezwrotna ocknąć w tym samym znaczeniu

poleca b/d

ocucać

forma wielokrotna

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści