profil

ocnąć się

poleca 100% 3 głosy

‘obudzić się, oprzytomnieć’; od XVI w.; pochodzi od psłow. *oťьtnąti (< *ot-jьnąti) ‘zacząć przywracać zdolność odbierania wrażeń zmysłowych, odczuwania, przywrócić przytomność’ – czasownik z przyrostkiem -ną- utworzony od psłow. *oťutiti; pierwotną pol. postacią była forma octnąć, która następnie przeszła zmianę grupy spółgłoskowej: ctn> ckn; dawniej występowała również forma niezwrotna ocknąć w tym samym znaczeniu

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści