profil

miękisz

poleca b/d

1. ‘tkanka tworząca miękkie części roślin’; 2. ‘miękka część czegoś jadalnego’; pochodzi od pierwotnego przymiotnika psłow. [*mękъ] > *męk-yšь

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta