profil

Tkanka przewodząca

poleca 62% 610 głosów

Tkanka przewodząca umożliwia transport substancji w roślinie. Składa się z dwóch rodzajów tkanek: drewna i łyka.

Drewno transportuje wodę wraz z solami mineralnymi z korzeni do liści oraz pełni funkcję wzmacniającą i spichrzową. Wyróżnia się drewno pierwotne i drewno wtórne (u roślin z przyrostem wtórnym). Drewno wtórne jest szczególnie dobrze rozwinięte u roślin o zdrewniałych łodygach i korzeniach, przy czym w zdrewniałych pniach i korzeniach roślin dwuliściennych rosnących w klimacie z porami roku obserwuje się słoje przyrostu rocznego. Drewno zbudowane jest z kilku rodzajów komórek, jak: cewki, naczynia, miękisz drzewny, włókna drzewne.

Elementy przewodzące drewna
Elementy przewodzące drewna

Cewki to silnie wydłużone, martwe komórki. Wrzecionowaty kształt umożliwia im zachodzenie na siebie i przyleganie. Obecność jamek w ścianie pozwala przechodzić wodzie z cewki do cewki. Cewki nadają też sztywność i wytrzymałość mechaniczną organom roślinnym. Występują u paprotników, roślin nagonasiennych i niektórych okrytonasiennych.

Naczynia to długie rury utworzone z martwych komórek, w których zanikł protoplast i ściany poprzeczne. Boczne ściany są silnie zdrewniałe, zawierają różnego kształtu zgrubienia i jamki. Pełnią też funkcję wzmacniającą. Występują u roślin okrytonasiennych i nielicznych nagonasiennych.

Miękisz drzewny tworzą pasma żywych komórek, które umożliwiają łączność drewna z innymi tkankami i pełnią funkcję spichrzową. Włókna drzewne są dodatkowymi elementami wzmacniającymi.

Łyko transportuje substancje organiczne wytworzone w wyniku fotosyntezy. Wyróżnia się łyko pierwotne i łyko wtórne. Zbudowane jest z kilku rodzajów komórek.

Elementy przewodzące łyka
Elementy przewodzące łyka

Rurki sitowe tworzą żywe, ale pozbawione jądra komórki o wydłużonym kształcie i niezdrewniałych ścianach. Komórki te ułożone są w pionowe szeregi, przy czym przez liczne poryw ich poprzecznych ścianach, tzw. sita przechodzą z jednej komórki do drugiej pasma cytoplazmy. Do każdego członu rurki sitowej przylega jedna lub kilka komórek zawierających jądro, zwanych komórkami towarzyszącymi.Tak zbudowane rurki sitowe występują u roślin okrytonasiennych. U nagonasiennych i paprotników występują komórki sitowe, mniej wyspecjalizowane niż rurki sitowe okrytonasiennych. Zachodzą na siebie klinowato i kontaktują się przez rozrzucone po całej powierzchni tzw. pola sitowe.

Miękisz łykowy pełni funkcję spichrzową, a włókna łykowe stanowią element wzmacniający.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty