profil

Bogurodzica Dziewica

poleca 25% 16 głosów

Kult Maryi, Matki Bożej, dziewicy głosi pierwszy polski hymn narodowy Bogurodzica. Odnajdujemy w nim motyw deesis – prośbę do syna Bożego przekazywaną, zupełnie jak na ikonach, za pośrednictwem Jana Chrzciciela i Maryi. O tym, iż polscy rycerze śpiewali pod Grunwaldem przed decydującą bitwą z Krzyżakami Bogurodzicę, pisze Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach. Do najstarszej polskiej pieśni religijnej odwoła się kilka wieków później romantyczny wieszcz Juliusz Słowacki w powstańczym wierszu Hymn (Bogarodzico...), napisanym z okazji powstania listopadowego.

Zobacz też

deesis

Podoba się? Tak Nie