profil

Goły

poleca b/d

1. ‘nagi, obnażony, nieodziany’; 2. ‘pozbawiony naturalnego okrycia, nieporośnięty,pozbawiony włosów, sierści, piór, liści’; 3. ‘niczym nieosłonięty, niepokryty’;4. ‘występujący bez dodatków, uzupełnień’; 5. potocznie ‘biedny, niezamożny’.

Pochodzenie:

Od XV w., ale już w XII w. nazwy osobowe: Goły, Goł; ogsłow. (por. czes.holy, ros. gołyj) < psłow. *golъ ‘pozbawiony naturalnego pokrycia, nieporośnięty, łysy; nieokryty, nieosłonięty ubraniem, nagi’; odpowiedniki w języka chgerm. (stniem. kalo, dziś niem. kahl ‘łysy, goły, nieowłosiony; ogołocony’;stang. calu, dziś ang. callow ‘nieopierzony, niedoświadczony; nizinny’); podstawą pie. *galo-.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

goleń

1. ‘podudzie, część nogi między kolanem i stopą’; 2. stpol. ‘kość goleniowa, podudzie’ (XV w.); od XV w.; ogsłow. (np. czes. holeń) < psłow.*golenь ‘kość niepokryta mięśniami, goła’ < psłow. przymiotnik *golъ

poleca b/d

golić

1. ‘usuwać włosy, zarost z twarzy brzytwą lub żyletką’; 2. potocznie ‘oszukiwać,pozbawiać pieniędzy’; 3. stpol. golić kijem ‘bić, walić’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. holit, ros. goliť, słoweń. goliti) < psłow. *goliti ‘czynić gołym’ > ‘usuwać zarost, włosy; pozbawiać kory’ – czasownik odprzymiotnikowy od *golъ

poleca b/d
poleca b/d

hultaj

od XVI w.; zapożyczenie z ukr. dawnego holtajь < psłow. *gdъ

poleca b/d
poleca b/d

zgoła

1. ‘całkiem, zupełnie, absolutnie, w ogóle’; 2. przestarzale ‘krótko mówiąc, jednym słowem, po prostu’.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta