profil

goleń

poleca b/d

1. ‘podudzie, część nogi między kolanem i stopą’; 2. stpol. ‘kość goleniowa, podudzie’ (XV w.); od XV w.; ogsłow. (np. czes. holeń) < psłow.*golenь ‘kość niepokryta mięśniami, goła’ < psłow. przymiotnik *golъ

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta