profil

Porozumienie o wolnym handlu (CEFTA)

poleca 60% 5 głosów

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) to unia celna państw europejskich, która powstała w 1960 roku jako alternatywa dla Wspólnoty Europejskiej. Do założycieli należały: Austria, Dania, Finlandia, Lichtenstein, Islandia, Norwegia,Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Głównym celem tej instytucji było zniesienie ceł w handlu między członkami. Po pewnym czasie ze stowarzyszenia wystąpiły Wielka Brytania i Dania oraz Portugalia. W 1977 roku została podpisana deklaracja z EWG o swobodnej wymianie towarów przemysłowych, a 15 lat później,w 1992 roku, kraje należące do EFTA (z wyjątkiem Szwecji) podpisały w Porto deklarację o utworzeniu w miejsce EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

Podoba się? Tak Nie