profil

Euroregiony

poleca 83% 23 głosów

Idea euroregionów narodziła się w Europie Zachodniej w latach 50. Tam także powstały pierwsze obszary współpracy przygranicznej oparte na porozumieniach zawartych pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego i regionalnego. Współpraca taka miała obejmować współpracę gospodarczą, rozbudowę infrastruktury oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju turystyki.Najważniejszymi celami tworzenia euroregionów jest przełamywanie historycznych uprzedzeń, poprawa warunków życia mieszkańców pogranicza, pogłębienia wymiany gospodarczej, współpraca kulturalna. Od lat 90. Euroregiony tworzone są w polskiej strefie przygranicznej. Do chwili obecnej istnieje 15 euroregionów na wszystkich odcinkach granicy Rzeczypospolitej, co można zobaczyć na zamieszczonej poniżej mapie.

Mapa Euroregionów

Podoba się? Tak Nie