profil

Ewolucja gwiazd

poleca 32% 70 głosów

Pod nazwą ewolucja gwiazd rozumiemy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając początek nowym generacjom gwiazd.

poleca 75% 93 głosów

Narodziny gwiazd

Wszystkie gwiazdy rodzą się w obłokach składających się głównie z wodoru. Gdy w takim obłoku pojawi się zagęszczenie, to grawitacyjnie zaczyna być do tego miejsca przyciągana materia z otoczenia. Na skutek zderzeń między atomami w takim zagęszczeniu wytwarza się wysoka temperatura i wysokie ciśnienie. W ten sposób powstają warunki do zapoczątkowania reakcji syntezy termojądrowej, w wyniku których z jąder wodoru powstają jądra helu i wydziela się olbrzymia energia wynikająca z deficytu masy....

poleca 94% 15 głosów

Ustabilizowany stan gwiazd

Dzięki energii powstającej w reakcjach syntezy termojądrowej zahamowane zostaje kurczenie się materii w gwieździe i ustala się równowaga między siłą grawitacji zmierzającą do ściśnięcia materii w gwieździe i siłą parcia działającą od wewnątrz. Ta równowaga trwa tak długo, jak długo w gwieździe jest surowiec do podtrzymywania reakcji syntezy termojądrowej. Słońce jest obecnie w stanie stabilnym, który utrzyma się jeszcze przez około 5 miliardów lat, gdyż z każdą chwilą ubywa w nim wodoru. Gdy...

poleca 82% 99 głosów

Śmierć gwiazdy

W zależności od początkowej masy gwiazd ich śmierć przebiega różnie. Gwiazdy o średniej masie, takie jak Słońce, po wyczerpaniu się wodoru znowu zaczynają się kurczyć i rozgrzewać, aż do momentu wytworzenia się odpowiednio dużego ciśnienia i temperatury, w której z helu powstaje węgiel. Ponieważ w zewnętrznej otoczce gwiazdy zachodzą jeszcze reakcje syntezy helu z wodoru, to zaczyna się ona rozszerzać i puchnąć. Jest to faza czerwonego olbrzyma , w której Słońce pochłonie swoje planety....

Podoba się? Tak Nie