profil

Narodziny gwiazd

poleca 75% 93 głosów

Wszystkie gwiazdy rodzą się w obłokach składających się głównie z wodoru. Gdy w takim obłoku pojawi się zagęszczenie, to grawitacyjnie zaczyna być do tego miejsca przyciągana materia z otoczenia. Na skutek zderzeń między atomami w takim zagęszczeniu wytwarza się wysoka temperatura i wysokie ciśnienie. W ten sposób powstają warunki do zapoczątkowania reakcji syntezy termojądrowej, w wyniku których z jąder wodoru powstają jądra helu i wydziela się olbrzymia energia wynikająca z deficytu masy. Energia ta jest wypromieniowana na zewnątrz. Tak zaczyna się życie każdej gwiazdy.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta