profil

Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a

poleca 84% 134 głosów

Na skutek rozszerzania się Wszechświata odległości między galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest efekt Dopplera, który astronomowie obserwują w odniesieniu do fal elektromagnetycznych wysyłanych przez gwiazdy w galaktykach.

Prawo Hubble’a wyraża związek między szybkością z jaką galaktyki oddalają się od siebie, a ich wzajemną odległością:

v=H⋅l,

gdzie v oznacza szybkość oddalania się galaktyki od obserwatora w innej galaktyce, wyrażona w km/s, l oznacza odległość galaktyki od obserwatora, H=1,8⋅10-18 s-1 i jest stałą Hubble’a. Stała Hubble’a zmienia się z czasem i jej wartość jest przybliżona.

Z prawa Hubble’a wynika, że im galaktyka jest od nas dalej tym szybciej się od nas oddala. Najlepszym modelem rozszerzającego się Wszechświata jest balonik, na którym namalowane są kropki reprezentujące galaktyki. Kropki oddalają się wzajemnie, jeśli balonik jest nadmuchiwany i rozszerza się. Oddalanie się galaktyk jest skutkiem rozszerzania się przestrzeni Wszechświata. Poza tą przestrzenią mogą istnieć inne Wszechświaty, z zupełnie innymi prawami niż te, które rządzą w naszym Wszechświecie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta