profil

częstować

poleca 100% 1 głos

‘ugaszczać, dawać coś do jedzenia i picia’; od XVI w., wcześniej(XV w.) postać czestować ‘czcić, szanować’; ogsłow. (por. czes. častovat‘ugaszczać, częstować’) < psłow. *čьstovati ‘okazywać cześć, szacunek, zwłaszcza przez ugoszczenie, urządzenie uczty’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *čьstь; postać z -ę- jest wtórna, utworzona pod wpływem przymiotnika częsty

poleca b/d
poleca 10% 11 głosów
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta