profil

czcić

poleca b/d

1. ‘oddawać cześć, wielbić, otaczać szacunkiem’; 2. ‘świętować, obchodzić jako święto’; stpol. czcic / ćcić: 3. ‘poważać, szanować, wyrażać uznanie’;4. ‘święcić’; 5. ‘częstować’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. ctit ‘szanować; podejmować gościa, częstować’, ros. čtiť ‘szanować, poważać’) < psłow.*čьstiti, *čьsťą ‘oddawać cześć’ – jest to czasownik odrzeczownikowy od *čьstь

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
czcić