profil

Czas

poleca b/d

1. ‘nieprzerwany ciąg chwil’; 2. ‘wyodrębniony okres, chwila, moment’.

Pochodzenie:

Słowo występuje od XIV w.; ogsłow. (np. czes čas, sch. čäs) < psłow. *časъutworzonego od psłow. ča-jati ‘czaić’ lub od psłow. *česati (por. CZESAĆ), który oparty jest na pie. * kēs-o.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca 80% 5 głosów
poleca 100% 1 głos

częstować

‘ugaszczać, dawać coś do jedzenia i picia’; od XVI w., wcześniej(XV w.) postać czestować ‘czcić, szanować’; ogsłow. (por. czes. častovat‘ugaszczać, częstować’) < psłow. *čьstovati ‘okazywać cześć, szacunek, zwłaszcza przez ugoszczenie, urządzenie uczty’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *čьstь; postać z -ę- jest wtórna, utworzona pod wpływem przymiotnika częsty

Podoba się? Tak Nie