profil

Charakterystyka różnych dziedzin prawa

poleca 100% 4 głosy

poleca 61% 66 głosów

Prawo naturalne a prawo stanowione

Jeżeli prawo będziemy pojmować jako szereg norm uporządkowanych przez zespół ludzi, których celem jest określenie współżycia różnych społeczności w ramach organizmu, jakim jest państwo, to szybko uświadomimy sobie, jak wiele gałęzi prawa można wyróżnić. Biorąc pod uwagę źródła prawa, możemy wyróżnić prawo naturalne i prawo stanowione.

poleca 25% 37 głosów

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne – różne gałęzie prawa

Inne rozróżnienie gałęzi praw może dotyczyć obszaru, na którym rozciąga się jego jurysdykcja. Z tego względu rozróżniamy prawo międzynarodowe publiczne i prawo wewnętrzne.

Podoba się? Tak Nie