profil

O najważniejszych zadaniach i funkcjach prawa

drukuj
poleca 34% 3 głosy

poleca 55% 72 głosów

Funkcje i zadania prawa

Każde społeczeństwo organizuje się wokół systemu norm, dzięki którym można przewidzieć, jakiego rodzaju czyny będą w danej społeczności uznane za naganne. Zasady określające reguły postępowania nazywamy normami. Istnieje wiele rodzajów norm, np. normy religijne, moralne, obyczajowe i prawne. Rozróżnienie norm wynika ze źródeł, do jakich się odwołują, określając zasady postępowania. Często pomiędzy normami występują konflikty, które trudno rozwiązać, czego świadectwa przekazuje nam od...

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: