profil

Zderzenia

poleca 69% 87 głosów

Zderzenia możemy podzielić na:

  • zderzenia doskonale sprężyste, wśród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne,
  • zderzenia doskonale niesprężyste, wśród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne.
Zderzenia centralne Zderzenia niecentralne
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu leżą na linii łączącej środki ciężkości tych ciał.
Zderzenie centralne
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu nie leżą na linii, która łączy środki ciężkości tych ciał.
Zderzenie niecentralne

 

Zderzenia doskonale sprężyste Zderzenia doskonale niesprężyste
Zachodzą wtedy, gdy w trakcie zderzenia zarówno całkowity pęd, jak i suma energii kinetycznych zderzających się ciał nie zmieniają się. Ciała podczas zderzenia odbijają się od siebie.
Zderzenia doskonale niesprężyste
  • przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 oraz prędkości v1 i v2,
  • po zderzeniu każde z ciał zmierza w swoją stronę z inną prędkością u1 i u2 oraz z innym pędem p′1 i p′2(Masy ciał wynoszą m1 i m2.).
Korzystając z zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu otrzymujemy wzory na wartości prędkości po zderzeniu sprężystym:
Wzory na prędkości ciał po zderzeniu sprężystym
Zachodzą wtedy, gdy po zderzeniu oba ciała uczestniczące w nim poruszają się razem z jednakową prędkością. Podczas takiego zderzenia całkowity pęd obu ciał jest stały, jednak suma energii kinetycznych ciał ulega zmianie.
Zderzenie doskonale niesprężyste
  • przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 oraz prędkości v1 i v2,
  • po zderzeniu ciała łączą się ze sobą i poruszają się razem ze wspólną prędkością v3 i wspólnym pędem p3 (masy ciał wynoszą m1 i m2).
Prędkość złączonych ze sobą ciał w wyniku zderzenia niesprężystego:
Prędkość złączonych ze sobą ciał w wyniku zderzenia niesprężystego
W zderzeniu niesprężystym energia kinetyczna ciał nie jest zachowana, gdyż część tej energii jest zużywana na trwałą deformację ciał podczas tego zderzenia.
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty