profil

Kinematyka

poleca 85% 877 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1 zasada: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku2 zasada: Jeżeli na ciało działa stała siła to ciało porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym, które jest wprost proporcjonalne do wielkości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała3 zasada: Jeśli jedno ciało działa siłą na drugie ciało to również drugie ciało działa siłą na pierwsze. Obie te siły mają taką samą wartość, taki sam kierunek ale przeciwne zwroty. Siły te działają równocześnie i nie równoważą się, ponieważ każda z nich jest przyłożona do innego ciała. Siły te nazywamy siłami akcji i reakcji. Zasada zachowania pędu: Aby zmienić pęd ciała należy zadziałać na nie niezrównoważoną siłą.|| Zderzenia sprężyste to takie zderzenia, w czasie których ciała odkształcają się sprężyście a następnie powracają do poprzedniego kształtu. Zderzenia niesprężyste to takie zderzenia w czasie których ciała odkształcają się trwale .Spadek swobodny: Jest to ruch jednostajnie przyśpieszony bez prędkości początkowej z przyśpieszeniem ziemskim g. Rzut pionowy w górę: Rzut pionowy w górę jest ruchem jednostajnie opóźnionym Ruch jednostajny po okręgu: Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy ruch, w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do okręgu w każdym jego punkcie Ruch jednostajnie przyspieszony: to ruch, w którym wektor przyspieszenia ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora prędkości. Ruch jednostajnie opóźniony:: to ruch, w którym wektor przyspieszenia ma zwrot przeciwny do kierunku ruchu ciała.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata