profil

Zasada zachowania momentu pędu

poleca 36% 130 głosów

Zasada zachowania momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w postaci:

Zasada zachowania pędu dla ruchu obrotowego bryły sztywnej

Z powyższego wzoru widać, że gdy wypadkowy moment sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, czyli I ⋅ ω = const.

Jest to treść zasady zachowania momentu pędu (krętu). Wnioskujemy stąd, że jeżeli Mw = 0, to zmiana momentu bezwładności (inny rozkład masy względem osi obrotu) pociąga za sobą taką zmianę szybkości kątowej, przy której moment pędu będzie taki sam.

Podoba się? Tak Nie