profil

Jak poruszać się po urzędach samorządu terytorialnego?

drukuj
poleca 79% 23 głosów

Każdy urząd to instytucja posiadająca własne, ściśle określone zasady działania. Aby szybko i skutecznie się w nim poruszać, powinniśmy wiedzieć, gdzie się udać i jakie czynności wykonać, aby załatwić naszą sprawę.

Kompetencje urzędów samorządu terytorialnego
gmina Można tutaj otrzymać dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu. Można także ubiegać się o: zezwolenie na budowę, rozbudowę lub rozbiórkę domu, wykup mieszkania komunalnego, zakup lub wydzierżawieni eziemi komunalnej, wynajęcie od gminy lokalu użytkowego, zgodę na wycięcie drzewa, pozwolenie na publiczną zbiórkę darów itp. W gminie można ubiegać się o zasiłki, pomoc rzeczową, o miejsce w domu pomocy społecznej. Urzędnicy gminy udzielają ślubów, rejestrują poborowych, meldują i wymeldowują obywateli, wydają numery PESEL, rejestrują działalność gospodarczą, przyjmują niektóre podatki (np. od nieruchomości, za psa, rolny, od niektórych środków transportu), wydają koncesję na sprzedaż alkoholu. W gminie poznamy plan zagospodarowania przestrzennego, tam też interweniujemy, gdy źle funkcjonuje instytucja lub usługi, za które władze gminy odpowiadają.
powiat Urzędnicy starostwa wydają decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, rejestrują samochód i motocykl, wydają prawo jazdy i kartę wędkarską, do nich należy się zgłosić, gdyc hcemy zmienić nazwisko lub imię. W powiatowym urzędzie pracy bezrobotny otrzyma zasiłek i będzie szukał zajęcia. Staroście można poskarżyć się np. na złą pracę policji i brak lekarzy specjalistów w powiatowym szpitalu. Starosta wydaje pozwolenia na organizację imprez na drodze powiatowej i gminnej. W urzędach powiatowych mogą szukać wsparcia rodziny dotknięte przemocą, alkoholizmem, narkomanią, bezdomni i wychowankowie domów dziecka.
województwo W urzędzie wojewódzkim załatwiać będziemy paszport, sprawy związane z obywatelstwem, zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, zezwolenia na inwestycje zagrażające środowisku lub obiektom zabytkowym, zgodę na imprezę na drodze wojewódzkiej.

 

Przydatne hasło? Tak Nie