profil

Jak poruszać się po urzędach samorządu terytorialnego?

poleca 80% 25 głosów

Każdy urząd to instytucja posiadająca własne, ściśle określone zasady działania. Aby szybko i skutecznie się w nim poruszać, powinniśmy wiedzieć, gdzie się udać i jakie czynności wykonać, aby załatwić naszą sprawę.

Kompetencje urzędów samorządu terytorialnego
gmina Można tutaj otrzymać dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu. Można także ubiegać się o: zezwolenie na budowę, rozbudowę lub rozbiórkę domu, wykup mieszkania komunalnego, zakup lub wydzierżawieni eziemi komunalnej, wynajęcie od gminy lokalu użytkowego, zgodę na wycięcie drzewa, pozwolenie na publiczną zbiórkę darów itp. W gminie można ubiegać się o zasiłki, pomoc rzeczową, o miejsce w domu pomocy społecznej. Urzędnicy gminy udzielają ślubów, rejestrują poborowych, meldują i wymeldowują obywateli, wydają numery PESEL, rejestrują działalność gospodarczą, przyjmują niektóre podatki (np. od nieruchomości, za psa, rolny, od niektórych środków transportu), wydają koncesję na sprzedaż alkoholu. W gminie poznamy plan zagospodarowania przestrzennego, tam też interweniujemy, gdy źle funkcjonuje instytucja lub usługi, za które władze gminy odpowiadają.
powiat Urzędnicy starostwa wydają decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, rejestrują samochód i motocykl, wydają prawo jazdy i kartę wędkarską, do nich należy się zgłosić, gdyc hcemy zmienić nazwisko lub imię. W powiatowym urzędzie pracy bezrobotny otrzyma zasiłek i będzie szukał zajęcia. Staroście można poskarżyć się np. na złą pracę policji i brak lekarzy specjalistów w powiatowym szpitalu. Starosta wydaje pozwolenia na organizację imprez na drodze powiatowej i gminnej. W urzędach powiatowych mogą szukać wsparcia rodziny dotknięte przemocą, alkoholizmem, narkomanią, bezdomni i wychowankowie domów dziecka.
województwo W urzędzie wojewódzkim załatwiać będziemy paszport, sprawy związane z obywatelstwem, zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, koncesje na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, zezwolenia na inwestycje zagrażające środowisku lub obiektom zabytkowym, zgodę na imprezę na drodze wojewódzkiej.

 

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta