profil

zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

poleca 58% 40 głosów

Odpowiadają na pytania: z jakim skutkiem? co miało miejsce w związku z tym? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym spójnikami:

as a result /consequently w rezultacie I lost my keys as a result / consequently I couldn’t get to my flat.
(Zgubiłem klucz i w rezultacie nie mogłem dostać się do mieszkania.)
therefore dlatego The boy broke his mother’s best cup therefore she was angry with him.
(Chłopak zbił najlepszą filiżankę mamyi dlatego była na niego zła.)
Podoba się? Tak Nie