profil

Geografia - rodzaje, zadania, nauki pokrewne i źródła informacji o geografii.

poleca 83% 1472 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografię dzielimy na: (fizy(czna regi)(onalna społeczno)ekonomiczna)
- fizyczna
- regionalna
- społeczno - ekonomiczna

GEOGRAFIA jest nauką badającą powłokę ziemi i jej zróżnicowania przestrzenne pod względem przyrodniczym i społeczno - ekonomicznym oraz związkami zachodzącymi między środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka

Rodzaje geografii:
Fizyczna - zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów bez udziału człowieka (rzeki, góry)
Regionalna - zajmuje się krainą geograficzną, całym państwem pod względem fizycznym i społeczno -konomicznym
Społeczno - ekonomiczna - bada działalność gospodarczą człowieka

Zadania geografii:
- opisywanie zjawisk i procesów
- diagnozowanie zjawisk
- przewidywanie kierunków zmian pozytywnych i negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku geograficznym
- podejmowanie decyzji dotyczących problemów lokalnych i globalnych

Nauki pokrewne:
- meteorologia
- klimatologia
- zoogeografia

Źródła informacji geograficznej:
- plakaty przyrodnicze
- programy multimedialne
- obserwacja
- czasopisma przyrodnicze
- podręczniki szkolne
- kółka zainteresowań
- słowniki geograficzne
- radio
- przewodniki geograficzne
- telewizja
- filmy przyrodnicze
- lekcje
- encyklopedie
- atlasy (mapy)
- internet
- globus
- roczniki statystyczne
- wycieczki

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy

ja uwarzam że to jest takie se

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata