profil

Oświecenie : Prasa

poleca 65% 145 głosów

Oświecenie obfitowało w bogatą publicystykę, która spowodowała rozwój prasy. To pociągało za sobą konieczność stworzenia miejsc, gdzie można by ją czytać (tzw. gabinetów lektury, które niebawem miały się przekształcić w pierwsze biblioteki).

Warto wymienić najważniejsze tytuły ówczesnych czasopism:

„Gazeta Narodowa i Obca” – popierała stronnictwa proreformatorskie w okresie Sejmu Czteroletniego.

„Gazeta Warszawska” – jako pierwsza zaczęła zamieszczać płatne ogłoszenia komercyjne. Była tworzona przez ks. Łuskinę, przeciwnika poglądów oświeceniowych, bardzo wrogo nastawionego do masonerii.

„Monitor” – powstał w 1765 r. na wzór brytyjskiego „Spektatora”;przez 20 lat kierował nim Franciszek Bohomolec.Począwszy od numeru 7, miał dwa wydania w tygodniu(początkowo jedno), propagował reformy, wprowadził i upowszechnił nowe formy literackie – felieton i esej.

„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” – organ literacki obiadów czwartkowych wydawanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Podoba się? Tak Nie