profil

Średniowiecze : Ważni bohaterowie literaccy

poleca 35% 26 głosów

Rycerz – jest wierny słowom, które wypowiedział, i wybrance swego serca; kieruje się w życiu honorem i odwagą, jest mistrzem w walkach rycerskich. I, oczywiście, jest także pobożny (tak jak tytułowy bohater Pieśni o Rolandzie).

Święty – wyrzeka się przyjemności ziemskich i cielesnych, jego życie sprowadza się do ascezy, umartwiania ciała, ubóstwa, pobożności w połączeniu z medytacją. Święty ma też zdolność czynienia cudów. Takie życie wiedli św. Aleksy, św. Kinga i św. Jerzy walczący ze smokiem.

Władca – mądry, dumny, ale zawsze miłosierny, pobożny, odważny. Do tego wzorca pasują Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty z kroniki Galla Anonima, ale też król Artur – bohater legend Okrągłego Stołu.

Podoba się? Tak Nie