profil

Średniowiecze : Cechy i idee literatury

poleca 58% 47 głosów

Anonimowość – autorzy często nie ujawniali swojego nazwiska, jakby wpisując się w konwencję, że najważniejsza jest jedynie wartość dzieła.

Dwujęzyczność – w literaturze obok siebie funkcjonuje łacina i języki narodowe. Łacina pełniła wtedy funkcję uniwersalnego języka wszystkich wykształconych ludzi i dlatego kolejne książki tworzono też po łacinie.

Teocentryzm – filozofia, która uznaje Boga za centrum wszystkiego, stwórcę świata i tego, który ustanowił normy moralne. Ludzie szukali znaków od Boga w naturze, a filozofowie rozważali problem życia po śmierci.

Uniwersalizm – wszystkie państwa europejskie uznawały jedną władzę kościelną i świecką. Kościołem rządził papież, natomiast władzę świecką dzierżył cesarz – władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Językiem oficjalnym była łacina.

poleca 52% 27 głosów

Gatunki literackie powstałe w średniowieczu

dramaty religijne (misteria, dramat liturgiczny, moralitet), żywoty świętych.

poleca 25% 16 głosów

Gatunki literackie przejęte ze starożytności

komedia, pieśń, satyra, tragedia.

Podoba się? Tak Nie