profil

Nowy Testament

poleca 36% 87 głosów

Apokalipsa św. Jana – zamykające Biblię proroctwo, czyli odsłonięcie losów świata. Posługując się symbolami i znakami, ukazuje walkę dobra ze złem, panujący chaos i powracający ład. Najsłynniejsze symbole to czterech jeźdźców – ten na białym koniu oznacza zwycięstwo, na rudym – wojnę, na czarnym– głód, a na białym – śmierć. Istotne jest też siedem pieczęci, które zamykają siedem odsłon wizji przyszłości świata.

Hymn o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian – miłość jest tu postawiona na szczycie hierarchii wartości, bez niejbylibyśmy „jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” (zestawienie obrazu ubóstwa człowieka, który nie zna miłości).

Przypowieść o miłosiernym samarytaninie – jest to parabola,która udowadnia słuszność przykazania „miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”. Dlatego do dziś określenie „samarytanin” oznacza człowieka wrażliwego na nieszczęścia innych i chcącego im pomóc.

Przypowieść o synu marnotrawnym – syn, który roztrwonił majątek, wraca do domu, a ojciec przyjmuje go z otwartymi ramionami. Oznacza to, że Bóg kocha także tych, którzy odeszli od niego, nie byli wierni jego zasadom, ale jednak szukają powrotnej drogi.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta