profil

Organizacja władzy sądowniczej

poleca 76% 164 głosów

Władza sądownicza pod względem złożoności struktur, które ją tworzą, jest najbardziej skomplikowanym organem państwowym. Najważniejszym jej elementem są organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej i kontroli władzy.

Art. 173
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174
Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej]

Organami wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej są: Sąd Najwyższy, sądy powszechne (sądy apelacyjne, sądy wojewódzkie, sądy rejonowe), sądy szczególne (wojskowe, administracyjne – np. Naczelny Sąd Administracyjny), a także trybunały (Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu).

Organy kontroli i ochrony prawnej to: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura.

Struktura organów władzy sądowniczej w Polsce przedstawia się jak poniżej.

Struktura władzy sądowniczej

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta