profil

Alkohole polihydroksylowe

poleca 49% 74 głosów

Alkohole polihydroksylowe

Glicerol reaguje z kwasem azotowym(V) tworząc nieorganiczny ester triazotan(V) glicerolu. Związek ten popularnie nazywa się nitrogliceryną.
Nitrogliceryna

Alkohole polihydroksylowe również reagują z metalami aktywnymi, np. glicerol tworzy w tych warunkach propan-1,2,3-triolan sodu:
propan-1,2,3-triolan sodu
i dodatkowo z wodorotlenkiem miedzi(II) (reakcja przebiega w temperaturze pokojowej) tworząc lazurowo-niebieski kompleks. Reakcja ta służy do wykrywania związków posiadających w cząsteczce co najmniej dwie grupy –OH położone przy sąsiednich atomach węgla.

 

 

poleca 40% 41 głosów

Metody otrzymywania wybranych alkoholi polihydroksylowych

Eten można utlenić do etan-1,2-diolu stosując manganian(VII) potasu – reakcję przedstawiono ogólnym schematem: otrzymywanie glicerolu z propenu przebiega według schematu:

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta