profil

Alkohole - mini ściąga

poleca 85% 382 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkohole są to pochodne węglowodorów, w których jeden lub więcej atomów wodoru, związanych z atomem węgla zastąpiono grupą hydroksylową.
Atomy lub grupy atomów, które nadają związkom organicznym charakterystyczne właściwości nazywamy grupami funkcyjnymi.
Alkohole dzielimy ze względu na:
-liczbę grup hydroksylowych (monohydroksylowe, polihydroksylowe)
-rodzaj grupy węglowodorowej (alifatyczne, cykliczne, aromatyczne)
-rzędowość atomu węgla (I, II, III)
Otrzymywanie alkoholi :
- fermentacja alkoholowa:
C6H12O6 ==> 2C2H5OH + 2CO2
-katalityczne utlenianie alkanów:
2CH4 + O2 ==> 2 CH3OH
-katalityczne uwodnienie alkenów:
CH2=CH2 + H2O ==> CH3 - CH2 – OH
Kontrakcja – zmniejszanie się objętości roztworu.
Alkohole nie ulegają reakcji dysocjacji i mają odczyn obojętny.
Etanol (C2H5OH)– ciecz, bezbarwny, ostry drażniący charakterystyczny zapach, ostry smak, rozpuszczalny
w wodzie, odczyn wodny – obojętny, reakcja z Na – wydziela się wodór.
Glicerol [C3H5(OH)3] – oleista ciecz, bezbarwny, charakterystyczny zapach, słodki smak, rozpuszczalny w wodzie, odczyn obojętny, reaguje gwałtownie z Na.
GLIKOL:
- obniża temp. Zamarzania
- podwyższa temp. Wrzenia wody w płynach do chłodnic
- produkcja tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych
- ważny surowiec do otrzymywania rozpuszczalników
GLICEROL :
- przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny,
- grabarstwo

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata