profil

Zasady systematyki organizmów

poleca 63% 29 głosów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych, w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne.
System odzwierciedlający rzeczywiste pokrewieństwo organizmów określany jest jako system naturalny, w odróżnieniu od systemu sztucznego, który porządkuje organizmy na podstawie dowolnie wybranych cech /np. koloru kwiatów/.
Określeniem zespołu zasad oraz praktycznym ich wykorzystaniem przy klasyfikowaniu organizmów zajmuje się dział systematyki nazywany taksonomią.
Klasyfikacja biologiczna ma strukturę hierarchiczną. Podstawową jednostką klasyfikacji jest gatunek. Pozostałe jednostki systematyczne mają charakter pomocniczy, pozwalający wyodrębniać kolejne grupy organizmów zgodnie z malejącym lub wzrastającym stopniem ich pokrewieństwa.
Gatunek to grupa naturalnych, krzyżujących się populacji, które charakteryzują się wspólną pulą genową, wspólnym pochodzeniem oraz określonym przestrzennym rozmieszczeniem i izolacją rozrodczą od innych grup.

We współczesnych systemach
klasyfikacji organizmów
wyróżnia się następujące
jednostki systematyczne
System botaniczny System zoologiczny
Królestwo
Gromada /Typ/
Klasa
Rząd
Rodzina
Rodzaj
Gatunek
Podgatunek
Królestwo
Typ
Gromada
Rząd
Rodzina
Rodzaj
Gatunek
Podgatunek

Nazwy gatunkowe są binominalne /dwuczłonowe/. Pierwszy człon, który określa rodzaj, stanowi nazwę rodzajową – pisany jest dużą literą, natomiast drugi człon oznaczający gatunek, to nazwa gatunkowa /epitet gatunkowy/ – pisany jest małą literą, np.:

Escherichia coli – pałeczka okrężnicy,
Acer plantanoides L. – klon zwyczajny.

Umieszczona po nazwie gatunkowej litera /lub litery/ wskazuje na nazwisko badacza, który pierwszy opisał dany gatunek, np. litera L. oznacza skrót od nazwiska Karola Linneusza, przyrodnika, który jest też twórcą podwójnego nazewnictwa gatunków. W celu międzynarodowego ujednolicenia nazewnictwa taksonów przyjmuje się język łaciński.

Obecnie, zgodnie z uznawanym przez większość uczonych systemem, wyróżnia się pięć królestw:
Monera (zwana też Procariota) – obejmuje organizmy prokariotyczne,
Protista – skupia organizmy eukariotyczne o budowie jednokomórkowej i prostej wielokomórkowej,
Fungi – skupia grzyby,
Plantae – obejmuje rośliny,
Animalia – obejmuje zwierzęta.

Systematyka jest dziedziną dynamiczną, stąd taki podział organizmów nie jest jedynym możliwym i ostatecznym systemem klasyfikacji organizmów.

Podoba się? Tak Nie