profil

Tajga

poleca 64% 406 głosów

Tajga to lasy iglaste strefy umiarkowanej, tworzące pas na południe od tundry, na obszarze Ameryki Północnej i Eurazji. Występują krótkie, ciepłe lata (3-5 miesięcy) oraz długie, mroźne zimy. Przeważają gleby bielicowe pokryte grubą warstwą ściółki. Występują tutaj głównie sosny, świerki, jodły, modrzewie, z dodatkiem brzóz, wierzb, olch, jarzębiny. Runo leśne jest bardzo ubogie, głównie porośnięte przez mchy, porosty, wrzosy. Częste są torfowiska. Ze zwierząt występuje wilk, ryś, rosomak, niedźwiedź brunatny, łoś, sarny, jelenie. Liczne są ptaki.

Wyróżnia się tajgę ciemną oraz świetlistą, o luźniejszym drzewostanie i bogatszym runie.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: