profil

Wykrywanie cukrów

poleca 46% 144 głosów

reakcja Molischa 20% alkoholowy roztwór α-naftolu lub tymolu z dodatkiem kilku kropli H2SO4 w obecności cukru zabarwia się na kolor czerwony lub czerwonofiołkowy (pierścień na granicy faz)
reakcja Seliwanowa reakcja służąca do wykrycia ketoz w układzie: rezorcyna w obecności ketozy i kwasu tworzy charakterystyczne czerwone zabarwienie
wykrywanie sacharydów sacharydy jako polihydroksyzwiązki tworzą z jonami Cu2+ w środowisku zasadowym szafirowy kompleks

Poniżej podano schemat reakcji chemicznych, w których glukoza stanowi substrat.

Reakcje w których glukoza jest substratem

Poniżej podano schemat reakcji chemicznych, w których fruktoza stanowi substrat.

Reakcje w których fruktoza jest substratem

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta