profil

Zmienność dziedziczna

poleca 22% 56 głosów

Uwarunkowana jest zmianami w genotypie. Wyróżnia się zmienność rekombinacyjną i mutacyjną.

poleca 60% 180 głosów

Zmienność rekombinacyjna

Zmienność rekombinacyjna związana jest z mejozą. Polega na ciągłym przetasowywaniu istniejących alleli genów i tworzeniu nowych ich układów. Występuje zmienność rekombinacyjna międzychromosomowa i wewnątrzchromosomowa. Międzychromosomowa jest wynikiem niezależnej segregacji chromosomów opartej na prawach Mendla. Wewnątrzchromosomowa (wymiana odcinków między chromosomami) związana jest z crossing-over . Ponadto zmienność rekombinacyjna jest wynikiem losowego łączenia się gamet...

poleca 64% 76 głosów

Zmienność mutacyjna

Zmienność mutacyjna jest spowodowana utworzeniem nowej informacji genetycznej. Zachodzi dzięki nagłym, skokowymi bezkierunkowym zmianom DNA, czyli mutacjom . Osobnik posiadający zmienione w wyniku mutacji cechy to mutant . Mutacje można podzielić, stosując różne kryteria.

poleca 51% 126 głosów

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe)

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe) polegają na zmianie, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów. Wśród aberracji chromosomowych wyróżnia się mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe.

Podoba się? Tak Nie