profil

Właściwości fizyczne

poleca 40% 28 głosów

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą informacje na temat właściwości fizycznych wybranych nasyconych kwasów jednokarboksylowych:

nazwa TT[0C] TW [0C] właściwości fizyczne
kwas metanowy
(mrówkowy)
8,30 100,7 bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, miesza się z wodą, etanolem i eterem w każdym stosunku
kwas etanowy
(octowy)
16,63 117,9 bezbarwna, żrąca ciecz o charakterystycznym zapachu octu, dobrze rozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze
kwas butanowy
(masłowy)
–4,30 163,3 bezbarwna oleista ciecz o gorzkim smaku i zapachu zepsutego masła, rozpuszczalna w wodzie, eterze i etanolu
kwas pentanowy
(walerianowy)
–33,8 186,3 ciecz o nieprzyjemnym zapachu

Szereg homologiczny

Ze wzrostem długości łańcucha węglowego o charakterze hydrofobowym maleje rozpuszczalność kwasu w wodzie; cząsteczka staje się coraz bardziej hydrofobowa (apolarna) (wiązania węgiel-wodór należą do wiązań atomowych niespolaryzowanych).

Polarność wiązań w grupie karboksylowej powoduje, że pomiędzy cząsteczkami kwasów karboksylowych występują wiązania wodorowe. Obecność wiązań wodorowych wywołuje stosunkowo wysokie temperatury wrzenia tych związków, jak również wpływa na rozpuszczalność w wodzie. Asocjacja cząsteczek występuje nie tylko w fazie ciekłej, alei gazowej. Kwas etanowy w fazie gazowej występuje w postaci cyklicznego dimeru.

Kwas etanowy w fazie gazowej

Podoba się? Tak Nie