profil

Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków – blok p

drukuj
poleca 19% 27 głosów

Do bloku p zaliczamy pierwiastki z grup:
13 – borowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np1)
14 – węglowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np2)
15 – azotowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np3)
16 – tlenowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np4)
17 – fluorowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np5)
18 – helowce (konfiguracja elektronów walencyjnych ns2np6)
Pierwiastki te reprezentują zróżnicowany charakter – od metali (np. glinu) do niemetali (np. tlen, siarka, fluor).

poleca 54% 41 głosów

Glin i jego związki

Glin jest srebrzystobiałym metalem. Jest kowalny i ciągliwy, daje się łatwo rozwalcowywać. Należy do najbardziej rozpowszechnionych metali. W przyrodzie występuje w postaci różnorodnych związków chemicznych: minerał skład chemiczny korund Al 2 O 3 kriolit Na 3 AlF 6 glinokrzemiany, np. natrolit Na 2 (Al 2 Si 3 O 10 ) · 2 H 2 O Konfiguracja elektronowa atomu glinu: 1s 2 2s 2 2p6 3 s2 3 p 1 . Stopień utlenienia glinu w...

poleca 42% 34 głosów

Węgiel i jego związki

Węgiel – jako podstawowy składnik przyrody ożywionej – występuje zarówno w stanie wolnym (grafit, diament, węgle kopalne), jak i w związkach chemicznych (np. CO 2 , węglany, gaz ziemny,ropa naftowa). Konfiguracja elektronowa atomu węgla: 1s 2 2s 2 2p 2 . Stopnie utlenienia węgla w związkach: II, IV. Znane są trzy odmiany alotropowe węgla: diament , grafit oraz fulereny . Diament i grafit mają budowę krystaliczną, a fulereny – cząsteczkową. Alotropia to zjawisko...

poleca 78% 270 głosów

Krzem i jego związki

Krzem jest pierwiastkiem występującym w postaci wielu różnych związków chemicznych, a najpopularniejszym z nich jest tlenek krzemu(IV), będący głównym składnikiem piasku. Kwarc jest najczęściej spotykaną odmianą krystaliczną SiO 2 , ale występują też inne: kryształ górski (bezbarwny), opal (biały lub wielobarwny), agat (różne barwy), ametyst (fioletowy). Konfiguracja elektronowa atomu krzemu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . Stopnie utlenienia krzemu w związkach: II, IV. Krzem jest...

poleca 40% 45 głosów

Azot i jego związki

Azot jest pierwiastkiem, który w stanie wolnym stanowi główny składnik atmosfery ziemskiej, a w formie związanej występuje w postaci licznych minerałów (np. NaNO 3 – saletra chilijska, KNO 3 – saletra indyjska). Występuje też w organizmach żywych, będąc składnikiem białek i kwasów nukleinowych. Konfiguracja elektronowa atomu azotu: 1s 2 2s 2 2p 3 . Stopnie utlenienia azotu w związkach: – III, I, II, III, IV, V. Azot jest bezbarwnym, bezwonnym gazem. Jest nieco lżejszy od...

poleca 67% 106 głosów

Fosfor i jego związki

Fosfor występuje w przyrodzie w postaci minerałów takich jak fosforyt Ca 3 (PO 4 ) 2 lub apatyt fluorowy 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · CaF 2 . Jest także składnikiem żywych organizmów (m.in. wchodzi w skład kwasów nukleinowych oraz niektórych białek). Konfiguracja elektronowa atomu fosforu: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . Stopnie utlenienia fosforu w związkach: –III, III, V. Fosfor tworzy cztery odmiany alotropowe o różnych właściwościach i zastosowaniu: odmiana...

poleca 38% 61 głosów

Siarka i jej związki

Siarka jest niemetalem, występującym w przyrodzie w stanie wolnym (siarka rodzima), jak i w postaci różnych związków chemicznych budujących organizmy żywe i materię nieożywioną. minerał skład chemiczny blenda cynkowa ZnS galena ołowiowa PbS piryt FeS 2 anhydryt CaSO 4 Konfiguracja elektronowa atomu siarki: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Stopnie utlenienia siarki w związkach: –II, IV, VI. Siarka jest kruchą...

poleca 46% 59 głosów

Tlen

Tlen należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków na Ziemi. Występuje w stanie wolnym w powietrzu, a w stanie związanym w hydrosferze, licznych minerałach i organizmach żywych. Konfiguracja elektronowa atomu tlenu: 1s 2 2s 2 2p 4 . Stopnie utlenienia tlenu w związkach: –II, –I, –½ , II. Tlen jest bezwonnym, bezbarwnym gazem, bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie, podtrzymującym palenie. Należy do bardzo reaktywnych pierwiastków – reaguje bezpośrednio prawie ze...

poleca 13% 24 głosów

Fluorowce

Fluorowce – pierwiastki grupy 17: fluor, chlor,brom, jod i astat. Fluorowce nie występują w stanie wolnym w przyrodzie, a w formie związanej najczęściej występuje chlor oraz fluor. minerał skład chemiczny halit NaCl sylwin KCl kainit KCl · MgSO 4 · 3 H 2 O karnalit KCl · MgCl 2 · 6 H 2 O fluoryt CaF 2 kriolit Na 3 AlF 6

poleca 61% 68 głosów

Helowce

Konfiguracja elektronowa wybranych gazów szlachetnych: hel 1s 2 , neon 1s 2 2s 2 2p 6 , argon 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Helowce , czyli gazy szlachetne, są pierwiastkami bardzo rozpowszechnionymi we wszechświecie, chociaż na Ziemi występują w niewielkich ilościach, głównie w atmosferze. Helowce (poza radonem) otrzymywane są ze skroplonego powietrza w procesie frakcjonowanej destylacji. Hel można otrzymywać też z gazu ziemnego. Helowce są bezbarwnymi gazami, nie mają...

Przydatne hasło? Tak Nie