profil

Glin i jego związki

drukuj
poleca 54% 41 głosów

GlinGlin jest srebrzystobiałym metalem. Jest kowalny i ciągliwy, daje się łatwo rozwalcowywać. Należy do najbardziej rozpowszechnionych metali. W przyrodzie występuje w postaci różnorodnych związków chemicznych:

minerał skład chemiczny
korund Al2O3
kriolit Na3AlF6
glinokrzemiany, np. natrolit Na2(Al2Si3O10) · 2 H2O

Konfiguracja elektronowa atomu glinu: 1s22s22p63s23p1.

Stopień utlenienia glinu w związkach trwałych: III.

SamolotMetaliczny glin ma zastosowanie do produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, np.naczyń, łyżek, widelców. Glin jest także ważnym składnikiem stopów metali. Duraluminium to stop glinu z miedzią. Jest to substancja kowalna, wytrzymała, lekka i twarda. Duraluminium stosowane jest do produkcji samolotów, samochodów i części wielu urządzeń mechanicznych. Innym stopem zawierającym glin (z domieszką magnezu i miedzi) jest magnal. Magnal jest lżejszy od duraluminium, jest też bardziej odporny na korozję. Używany jest do produkcji części samolotowych.

poleca 59% 225 głosów

Właściwości chemiczne

Glin w temperaturze pokojowej nie reaguje z tlenem, dopiero ogrzany do wysokiej temperatury spala się, tworząc tlenek glinu. Glin reaguje z rozcieńczonym kwasem solnym i kwasem siarkowym(VI). Z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) tworzy: Pod wpływem stężonych kwasów ulega pasywacji, czyli pokrywa się warstewką tlenku glinu. Pasywacja to zjawisko polegające na pokrywaniu się metali cienką warstwą ich związków (głównie tlenków), pod wpływem działania różnych...

poleca 67% 242 głosów

Zastosowanie i właściwości wybranych związków glinu

związek właściwości fizyczne zastosowanie Al 2 O 3 tlenek glinu biała, higroskopijna substancja stała, nierozpuszczalna w wodzie służy do otrzymywania sztucznych rubinów i szafirów, używany jest także jako środek suszący Al(OH) 3 wodorotlenek glinu biała substancja stała(proszek), nierozpuszczalna w wodzie stosowany w przemyśle kosmetycznym,np. do produkcji past do zębów, w przemyśle farmaceutycznym stosowany do produkcji leków...

Przydatne hasło? Tak Nie