profil

Protokół

poleca 68% 25 głosów

rzecz. m

  1. dokument zawierający spisany przebieg jakiegoś wydarzenia (np. zebrania, obrad komisji, posiedzenia sądu itp.), w protokole pojawiają się zazwyczaj informacjeo poszczególnych wystąpieniach, streszczenie wniosków itp.; także dokument opisujący jakiś fakt, np. ilość towaru (protokół zdawczo-odbiorczy).
  2. protokół dyplomatyczny (pot. korpus dyplomatyczny) – zbiór zaleceń i przepisów regulujących międzynarodowe kontakty dyplomatyczne, zasady spotkań oficjalnych i nieoficjalnych itp.

 

(w zn. 1.) Podczas posiedzenie rady pedagogicznej protokół (M. lp, ident. w B. lp) jak zwykle sporządzała pani Malinowska, nauczycielka historii. Dostała od wszystkich nauczycieli szereg sprawozdań, dotyczących poszczególnych klas, które musi również włączyć do protokołu (a. protokółu) (D. lp). Pani Malinowska lubi protokołować (a. protokółować) i wszyscy uważają, że jest znakomitą protokolantką (a. protokólantką).Spisane przez nią protokoły (a. protokóły) (M. lm) są zawsze dokładnym odzwierciedleniem przebiegu zebrania.

(w zn. 2.) W czasie oficjalnej kolacji wydanej przez prezydenta, szef gabinetu i doradcy czuwają, aby wszyscy goście siedzieli zgodnie z protokołem (N. lp) dyplomatycznym.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Protokół