profil

Protokół obrad "Rady Królewskiej"

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Protokół obrad ?Rady Królewskiej?
z dnia 17.04.684r. p.n.e.

Uczestnicy:
- Aleksander
- Ikeaton
- Antenor
- Priam

Porządek obrad:
1. Zebranie się uczestników
2. Priam przemawia
3. Wypowiedź Aleksandra zawierająca własną obronę
4. Sprzeciw Antenora
5. Ikeaton broniący Aleksandra
6. Ostateczna decyzja Króla Priama ? Helena pozostaje w Troi.


Ad 1.
Wszyscy zaproszeni goście oraz przybyli na zebranie obradujący zajęli swe stanowiska. Ogólne zamieszanie zostało natychmiastowo stłumione przez przewodniczącego obrad ? Króla Priama. Zaczęto przemawiać.

Ad 2.
Radę rozpoczął król Troi, Priam, witając przybyłych dyskutujących oraz gości. Jednakże zaznaczył też, że choć zależy mu na losie syna, to ważniejszy jest dla niego los ojczyzny.
Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad. Podkreślił, że w tej sytuacji niezwykle ważne jest podjęcie szybkiej i konsekwentnej decyzji. Raz jeszcze podziękował za przybycie i poprosił o ciszę.

Ad 3.
Na środek wyszedł Aleksander. Namawiał współbraci do nie wydawania Heleny Grekom. Tłumaczył to faktem, że Helena jest darem od samej Afrodyty, a nie wypada nie przyjąć podarunku od bogini. Następnie Aleksander powołał się także na krzywdy, jakich Trojańczycy doświadczyli od Greków - porwanie Medei i jej brata oraz liczne szkody, wynikłe z najazdów greckich.

Ad 4.
Kolejno, zaraz po Aleksandrze głos zabrał Antenor, będący przeciwnego zdania. Zwrócił on uwagę na niecność postępku Aleksandra, jakim było porwanie Heleny ze Sparty. Stwierdził też, że nie oddanie Menelaosowi jego żony doprowadzi w konsekwencji do wojny i śmierci niewinnych trojańczyków.

Ad 5.
Wydawało się już, że rada pójdzie za głosem Antenora, gdy przemówił Ikeaton. Przedstawił on w swojej mowie Greków jako wywyższających się przez to, że pochodzą z kontynentu i jako czyhających na trojańskie żony i dzieci. Następnie zaczął nawoływać do wojny z nimi, do wynagrodzenia dawnych krzywd. Zaproponował, aby oddać Grekom Helenę, gdy oni zwrócą trojańczykom Medeę.

Ad 6.
Zaraz po wystąpieniu Antenora poparto go oraz nagrodzono brawami. Nielicznych, mających inne zdanie uciszono. Podjęto decyzję o podziale na grupy - zwolennicy wydania przeszli na lewą stronę, przeciwnicy - na prawą. Udowodniono, że przeciwników jest więcej. Król Kreon przedstawił swoje zdanie w tej kwestii. Stwierdził, że mimo tego, iż ma inne zdanie przychyla się za rozwiązaniem Ikeatona. Decyzja zapadła. Helenę pozostawiono w Troi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Więcej informacji