profil

Parlament

poleca 85% 13 głosów

rzecz. m

w państwach demokratycznych najważniejszy organ władzy państwowej, sprawujący funkcję ustawodawczą, składający się z jednej lub dwóch izb; zasiadają w nim przedstawiciele społeczeństwa (posłowie) wybrani w powszechnych wyborach. Ostatnio w naszym parlamencie (Ms. lp) nie brakuje gorących dyskusji, a nawet politycznych kłótni, dotyczących sprawy nowej ordynacji wyborczej. Wypowiedzi posłów opozycji w tej sprawie wygłoszone na wczorajszym posiedzeniu parlamentu (D. lp) przyciągnęły uwagę wszystkich mediów.

 

KOMENTARZ
Parlament to nazwa ogólna. Parlamenty różnych krajów noszą własne tradycyjne nazwy, np. w Polsce – Sejm, w Niemczech – Bundestag, we Włoszech – Izba Deputowanych, w Słowacji – Rada Narodowa. Warto zauważyć, że w trzech pierwszych przypadkach mamy do czynienia z parlamentami dwuizbowymi, więc podana nazwa dotyczy wyłącznie izby niższej, w Polsce, np. wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu nosi nazwę Zgromadzenia Narodowego. Natomiast w Słowacji, przy parlamencie jednoizbowym nie ma tego rozróżnienia.

Pochodzenie:

parlamentarny – związany z parlamentem, np. system parlamentarny, monarchia parlamentarna.

Obecna postać

Słowo parlamentarny funkcjonuje również w przenośni, jako przyzwoity, zgodny z dobrymi obyczajami. Częściej spotkać można formę przeczącą – nieparlamentarny, czyli nieprzyzwoity, nieobyczajny, niecenzuralny, np.: Mężczyzna, którego ochlapał samochód, wygrażał pięścią w kierunku kierowcy, używając nieparlamentarnych określeń.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Parlament